Utdelning 2020

Under oktober 2020 genomfördes den andra utdelningsceremonin där medlen delades ut till 28 olika mottagare/stipendiater till en total summa av 467  000 kr.  Närvarande vid ceremonin fanns bland andra Per Eriksson, rektor Emeritus för Lunds Universitet, Anna Svensson-Melin, Proinspektor Blekingska nationen och Alexandra Gäddnäs, Qurator Blekingska nationen.