Utdelning 2022

I slutet på oktober 2022 genomfördes utdelningsceremonin där medlen delades ut till 35 olika mottagare till en total summa av 600  000 kr. Närvarande vid ceremonin fanns bland andra Per Eriksson, rektor Emeritus för Lunds Universitet, Mats Benner, rektor och dean Ekonomihögskolan Lund, Jonas Åkeson, inspektor Blekingska Nationen och Matilda Ericks Lång, Qurator Blekingska nationen.