GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) – behandlingar av personuppgifter
Stiftelsen är skyldig att följa gällande lagstiftning angående dataskydd enligt dataskydds¬förordningen (EU) 2016/679. Personuppgifter som Du lämnar i Din ansökan eller som registreras i övrigt i samband med ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva Din ansökan och därpå följande administration inklusive eventuell publicering av Din ansökan om den blir beviljad.

Stiftelsen lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om Du önskar information om vilka personuppgifter om Dig som stiftelsen har, kan Du skicka en skriftlig begäran till oss.
_______