Ansökan

Att ansöka om donation från Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne

  • Stiftelsen tar emot ansökningar under 2024 mellan juni och juli.
  • Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 juli 2024.
  • Stiftelsen sammanträder en gång per år för att besluta om årets aktuella donationer.
  • Meddelande om tilldelning av donationer lämnas under september månad.
  • Ansökan ska ha anknytning till Karlshamns kommun.
  • Under 2024 kommer en del av medlen rikta sig till pensionärer och ensamstående mödrar.
  • Av den totala årliga summan om 600 000 kr kan 10% gå till föreningar och resterande 90% till individer.

Tillvägagångssätt

  1. Ansökan sker genom att fylla i vår digitala ansökningshandling här under, alternativt genom att blanketten här skrivs ut, fylls i och postas till angiven adress.
  2. Vänligen fyll i alla uppgifter på blanketten och beskriv vad stiftelsedonationen ska användas till samt hur stort belopp ni ansöker om. Läs igenom stiftelsens ändamål för information om vad bidrag kan lämnas till.
  3. Slutför den digitala ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Ansökan bekräftas med ett mottagningsbesked som skickas till den i ansökan angivna e-postadressen. Om ansökan skickas med post skall den sändas till den angivna adressen på blanketten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) – behandlingar av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne får behandla personuppgifter i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med dataskydds-förordningen (GDPR). Detta kan du läsa mer om här.

Ansökningsformulär