Om Stiftelsen

Stiftelsen ska stödja icke politiska allmännyttig verksamhet i Karlshamn kommun, exempelvis inom områdena för kultur, miljövård, social hjälpverksamhet samt utbildning inom bildkonst, juridik och ekonomi. Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne och stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen.

Stiftelsens verksamhet startades år 2019.

Styrelsen

Ingvar Backhamre

Stiftare och donator - tillika ordförande

Katarina Backhamre

Stiftare

Anders Sjöholm

Sekreterare

Kommunstyrelsens ordförande

i Karlshamn. Per-Ola Mattsson

Kommunstyrelsens vice ordförande

i Karlshamn. Mats Dahlbom

Oppositionsrådet

i Karlshamn. Magnus Gärdebring

Erik Wennborg

jur.kand.