”Framförallt handlar det om vår positiva inställning till Karlshamn och en vilja att hjälpa området att utvecklas”

Om stiftelsen

Stiftelsen ska stödja icke politiska allmännyttig verksamhet i Karlshamn kommun, exempelvis inom områdena för kultur, miljövård, social hjälpverksamhet samt utbildning inom bildkonst, juridik och ekonomi. Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne och stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen.

Bakgrund

Ingvar och Katarina Backhamre flyttade från Karlshamn till USA för över 30 år sen och sedan dess tillbringat 16 år utanför New York och 16 år i Florida. Ingvar har bland annat varit väldigt framgångsrik som Tarketts högsta USA-chef och har under USA tiden lyckats bygga upp en större förmögenhet.

Ansök

Stiftelsens angelägenheter handhas av vår styrelse som består av sju medlemmar, däribland representanter från Karlshamns kommun. Stiftelsens verksamhet startades år 2019.

Utdelningsceremoni 2023

Under oktober 2023 genomfördes den 5:e utdelningsceremonin där medlen delades ut till 41 olika mottagare/stipendiater.

Ingvar Backhamre