Utdelning 2019

I slutet på oktober 2019 genomfördes den första utdelningsceremonin där medlen delades ut till 22 olika mottagare till en total summa av 472  000 kr. För kommande år har vi som mål att dela ut maxbeloppet av 600 000 kr. Närvarande vid ceremonin fanns bland andra Per Eriksson, rektor Emeritus för Lunds Universitet och Studentledare Tove Böckman, Qurator för Blekingska Nationen.