Har du några frågor om vår stiftelse är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Postadress:

Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres Minne
c/o Advokaterna Lund & Fagrenius
Box 45
374 21 Karlshamn

E-post: info@backhamresstiftelse.se